Nyheter 2021
Årsstämma 2021
Torsdagen 25 mars kl Kl. 19:00
Bergslags Lärje, Lärje Bangårdsgata 2
 
Glöm inte att betala medlemsavgiften för att stödja oss under året. Här hittar du bankgiro nr.
 
Medlemskapet berättigar dig också att närvara och rösta vid vår årsstämma
 
Här hittar du inbjudan och kallelsen till årsstämman.
 
Alla medlemmar hälsas välkomna. Möjlighet finns att närvara digitalt via Skype/Microsoft Teams.
Anmäl via e-post till trafik@bjs-club.se för erhållande av länk.
 
Välkommen!

Hjälp oss att bevara de sista kvarvarande kontinentala sovvagnarna!!!
Bergslagsnytt Nr 1 / 2021


 
Är du medlem hos oss?
 
Får du vårt medlems-mejl? Om du inte redan får vårt medlemsmejl men gärna vill det, kontakta oss här på facebook eller info@bjs-club.se med din mejladress så ser vi till att även du får ta del av informationen som styrelsen sänder ut till sina medlemmar angående arrangemang, projekt och intressanta arbeten!
 
Vi vill även uppmana våra medlemmar att lämna rätt adress till oss för utskick.
 
Hälsningar styrelsen
Foto BJs fotoalbum
Hjälp oss att bevara de sista kvarvarande kontinentala sovvagnarna!!!
 
Nedan är ett utdrag ur uppropet, hela uppropet hittar ni här.
SKÅJ, Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg har aviserat att man önskar avyttra tre sovvagnar
av typen WL11 (2st) och WL12 (1st) och erbjudit dem till intresserade föreningar. Dessa vagnar är de
sista återstående av en modell som togs fram under 1930-talet för trafiken till kontinenten.
 
Våra norska sovvagnar som hitintills varit ett värdefullt komplement till våra sovvagnar och gett
föreningen goda intäkter. Har visat sig vara i ett dåligt skick som gjort att vi inte kunnat upprätthålla den
kvalité som vi och de resande önskat.
 
Med rådande läge pga Corona kämpar föreningen för sin överlevnad. Vi har egentligen inte råd med denna typ av investering och möjligheterna till intäkter från resor är uteslutna. Därför vänder vi oss till er medlemmar om att bidra ekonomiskt till detta förvärv. Vi tänker oss att ni går in med stödandelar för sovvagnarnas inköpskostnad. Vi kommer parallellt med detta att titta på möjlighet att söka bidrag hos bland annat riksantikvarieämbetet.
 
Bidrag till detta projekt tas tacksamt emot. Sätt in ditt bidrag på vårt bankgiro: 5256-4283 märk din
gåva med "stödandel" sovvagn samt namn och adress. Ange även om du önskar ge ett bidrag anonymt.

Här kommer den nya medlemstidningen. I denna lilla digitala tidning kommer ni t.ex kunna läsa om resorna som körts under månaden, pågående renoveringar, historiska inslag men såklart också kommande evenemang. BJs har länge saknat en medlemstidning men nu ska det bli ändring på det. Man får gärna skicka in artiklar och bilder med mer till redaktionen.
 
Bergslagsnytt 1 /2021 i sin helhet hittar du här.