2012

 

Bilden visar vårt Da-lok nr 896 och vårt ånglok BJ B 130 vid hemtransporten den 17/5-2012 av ångloket från Kungsbacka där det stått ett antal dagar efter ett lagerhaveri på vägen till Halmstad och Laholm helgen före. Detta var också premiärtur för att provköra Da-loket efter renoveringen av det.

Bilden är tagen strax söder om Mölndalsbro.

Fotograf: Alf Rosén