2009

ångkranen SJ Qan 986 0013-8 som ingår i BJs samlingar.
Kranen är byggd 1956 hos Krupp-Ardelt och har en lyftkraft på 51,5 ton.

Fotograf: Alf Rosén

December 2009

December månads bild föreställer ångkranen SJ Qan 986 0013-8 som ingår i BJs samlingar.
Kranen är byggd 1956 hos Krupp-Ardelt och har en lyftkraft på 51,5 ton.

Fotograf: Alf Rosén


 

 

BJs motorvagn X16 958 vid en provkörning på hamnbanan i Göteborg den 19 augusti 2005.
Färgsättningen är tänkt att efterlikna den som användes på Säröbanans motorvagnar.

Fotograf: Alf Rosén

 November 2009

November månads bild föreställer BJs motorvagn X16 958 vid en provkörning på hamnbanan i Göteborg den 19 augusti 2005.
Färgsättningen är tänkt att efterlikna den som användes på Säröbanans motorvagnar.

Fotograf: Alf Rosén

 


 

 

 

Lygnartåget 2009. Denna gången en vy från sidan tagen vid viadukten över Slakthusgatan i samband med nedväxlingen av tåget till centralstationen i Göteborg.

Fotograf: Alf Rosén

Augusti 2009

Även augusti månads bild föreställer Lygnartåget 2009. Denna gången en vy från sidan tagen vid viadukten över Slakthusgatan i samband med nedväxlingen av tåget till centralstationen i Göteborg.

Fotograf: Alf Rosén


 

 

Lygnartåget till Vätternrundan under uppehållet i Motala.

Tåget bestod av sammanlagt 15 vagnar + loket.

Fotograf: Alf Rosén

Juli 2009

Månadens bild föreställer årets upplaga av Lygnartåget till Vätternrundan under uppehållet i Motala.

Tåget bestod av sammanlagt 15 vagnar + loket.

Fotograf: Alf Rosén

 


 

 Gårdatunneln från resandetåget i samband med parallellkörningen på Västkustbanan den 31 maj.

Fotograf: Peter Berggren

 Juni 2009

Månadens bild är tagen inuti Gårdatunneln från resandetåget i samband med parallellkörningen på Västkustbanan den 31 maj.

Fotograf: Peter Berggren

 


 

 

BJs nya manskapsvagn BJ C4m 135 som färdigställts under den gångna vintern. Vagnen gick med i det blandade godståget vid parallellkörningen på Västkustbanan den 31 maj.

Fotograf: Alf Rosén

Maj 2009

Månadens bild visar BJs nya manskapsvagn BJ C4m 135 som färdigställts under den gångna vintern. Vagnen gick med i det blandade godståget vid parallellkörningen på Västkustbanan den 31 maj.

Fotograf: Alf Rosén


 

 

tåget vid den första längre provturen med B 1037 den 24 januari i år. 
Bilden är tagen under ett uppehåll i Bohus på väg norrut. Det var också premiärtur för vår nya manskapsvagn BJ C4m 135.

April 2009

Månadens bild visar tåget vid den första längre provturen med B 1037 den 24 januari i år.
Bilden är tagen under ett uppehåll i Bohus på väg norrut. Det var också premiärtur för vår nya manskapsvagn BJ C4m 135.

Tågets sammansättning är:

B 1037
Du2 384
R5 3150
BF2 4463
Qgk 0250
C4m 135

Fotograf: Jonas Tillström


 

ett chartertåg på Hamnbanan den 17 maj 2008.

Mars 2009

Månadens bild visar ett chartertåg på Hamnbanan den 17 maj 2008.

Tagets sammansättning är:

T23 118
AB7R 3300
A5 4358
R5 3150
BF2 4463

Fotograf: Alf Rosén


 Fem av BJs då åtta ånglok uppställda på parad på Lärje den 2 juli 2006.

 

 Februari 2009

Månadens bild visar fem av BJs då åtta ånglok uppställda på parad på Lärje den 2 juli 2006.

Loken som syns på bilden är från vänster till Höger:

BJ H3s 112 (bakifrån)
SJ E2 1333
BJ Y 74
BJ B3 130
BJ H3s 111

Fotograf: Alf Rosén


 

Tåget från BJs norrlandsresa i början av 2008 och är tagen i Ljusdal den 6 februari under uppresan.

Januari 2009

Även januari månads bild föreställer tåget från BJs norrlandsresa i början av 2008 och är tagen i Ljusdal den 6 februari under uppresan.

Tågets sammansättning är:

Ra 847
CFo4 4463
Ro3a 3150
WL3T 4573
WL3T 4577

Fotograf: Alf Rosén