Övrigt

 

"Ångloksskolan" - Inlägg i järnvägshistoriska forumet med beskrivning av olika funktioner på loket B 1037.

2 Januari - Ledningstryckslegleraren
3 Januari - Direktbromsventilen
3 Januari - K16-ventilen
4 Januari - Lossningsventil för bromsen
4 Januari - Trippelmanometern till bromssystemet
4 Januari - Snabbavstängningen
5 Januari - Regulatorn
5 Januari - Skruven
6 Januari - Kronan
7 Januari - Pannmanometer
7 Januari - Glasrörställ
7 Januari - Injektorerna
8 Januari - Sotarhandtaget
8 Januari - Smörjpress
8 Januari - Enkel styrventil
9 Januari - Säkerhetsventilerna
10 Januari - Luftpumpen
10 Januari - Tvärstycke
11 Januari - Fyren
13 Januari - Omkastningen
14 Januari - Flodinventiler
16 Januari - Lyktorna
16 Januari - Bromsblock
17 Januari - Gasregulator
17 Januari - Vattenförbindning mellan lok och tender
17 Januari - Löpboggilagerbox