2011

 

Säröbanelokomotorn
 

För ett tag sedan fick vi tillfälle att överta den lokomotor som en gång i tiden rullade på Säröbanan.

Söndagen den 27 november 2011 var det så dags att hämta hem den till Lärje. En expedition som blev lite mer strapatsrik än förväntat på
grund av hård blåst men i slutänden gick allt bra ändå.

Lördagen den 9 december lossades lokomotorn från transportvagnen på Lärje.

Säröbanelokomotorn

 

 


Renovering av godsfinkor

Under senvåren och försommaren 2011 har vi genomfört renovering av våra fem plattaks-godsfinkor. Allt dåligt trä i väggar, golv, tak
och portar har bytts ut. Eftersom vagnarna var i olika skick innan renoveringen har mängden arbete på dem varierat en del. Arbetet har finansierats med ett bidrag från Riksantikvarieämbetet på 50 000 kr. En sammanställning av det arbete som gjorts hittar ni i redovisningen här.


BJs kalender 2011

Inför 2011 har BJs tagit fram en kalender. Den är utformad som en månadskalender med ett kalenderblad per månad i A4-format och varje månadsblad är illustrerat med en bild från något av BJs händelser under föregående verksamhetsår (2010). Viktigare medlemshändelser under 2011 är också inlagda på respektive datum. Hela kalendern kan även laddas ner som en pdf (1,9 MB) för att skriva ut och sätta
upp på väggen.

Kalendern hittar ni här.