Siv Svenson

 

 

70-talet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vår vän och medlem Siv Svenson har avlidit.

 

Till minne av Siv Svenson.

Lördagen 3 augusti 2013 avled Siv Svenson efter en kortare sjukhusvistelse. Siv var 83 år gammal vid sin bortgång, hon efterlämnar tillsammans med sin framlidne make lokinspektor Bertil Svenson två söner, Anders och Martin som följt faderns spår.

Hela familjen har alltid haft stort intresse av järnväg och Siv har alltid stöttat detta intresse och har själv deltagit, när möjlighet funnits i ideellt arbete med veterantåg. Sivs plats har oftast varit försäljning i kiosk både rullande och fast sådan, där hon varit drivande att sälja godis, dricka, glass och souvenirer, en verksamhet som är viktig och ger ett bra nettotillskott i veterantågsverksamheten.

Siv brukade berätta om när hon träffat Bertil, hon jobbade då som expedit hos Ytterdahls Järnaffär i Gamlestan, hon sprang ut på torget och vinkade till Bertil varje gång han passerade med något lok på Slakthusbron på Bergslagsbanan.

När Stora Lundby Järnvägsmuseum, föregångaren till AGJ bildades hade Siv två små pojkar Anders & Martin att ta hand om men maken Bertil blev en viktig kugge i skapandet av denna verksamhet. När pojkarna blivit så stora att de kunde vara med i verksamheten som tonåringar kom Siv med på ”köpet”. En av Sivs uppdrag var att från slutet av 70-talet och ett antal år framåt vara föreståndare för BJs rullande kioskverksamhet, en uppgift hon sedan fortsatte med den fasta kiosken i Anten under många år.

Vi tackar Siv för det hon tillsammans med sin make Bertil lämnat efter sig, och må hon nu få vila i frid.

Morrgan, ordförande

 

  

Kiosken i Anten