Jonny Hedberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 18 augusti avled vår mångåriga medlem Jonny Hedberg.

In memorian, Jonny Hedberg.
Barndomens jord, där Jonny tog sina första steg, finns i Malung Dalarna. I unga år tog sig Jonny ut på sjön, seglade på världens sju hav, i rederi såsom Ghorton, Nordstjernan samt Trelleborgs Ångfartyg AB. En ärevördig gedigen utbildning på Ånga på Svenska Amerika Linjens S/S Marieholm. Fartyget finns vid "Läppstifet", så hon övervakar det hela. Lumpen gjorde han på isbrytaren Ymer med stationering i Härnösand. Jonny mötte sin hustru 1964 på Frälsnings-arméns Ungkarlshotell i Göteborg! Det har berättats att Herr & Fru Hedberg bilade runt i Europa  med Chevrolet Corvair, "Ljuva sextiotal"! Nästa STORA intresse var Biografmaskiner. Detta började med att grannen Hilding körde bio på gamla Capitol i Landala. Härav Jonny´s STORA bio och film-intresse. FolketsHus i Backa och Hammar-kullen är en annan nisch, som Jonny bidrog med volontärinsatser. Familjen flyttade runt Sverige under ett antalexpansiva år 1970-1982. Där Jonny har tjänstgjort som erfaren maskinist inom kraft och värmeindustrin, såsom Västerås Ångkraftverk, Skenäs institution, Fors bruk i Dalarna samt Eksjö Kraft & Värmeverk. Karriären fortsatte med lokförarutbildning i Mjölby 1981-82, därefter lokförare vid SJ/GreenCargo, med placering på Sävenäs fram till en välförtjänt pensionering 2006. Inom Lokmannaförbundet, ST-lok ock sedemera Spårtrafik inom GreenCargo var Jonny en God och pålitlig facklig förtroendeman. Jonny tog De besvärliga och svåra uppdragen. Jonny har lagt ner en STOR volontär INSATS för Bergslagernas Jernvägssällskap från sent åttiotal till dags dato. Därutöver har många föreningar fått ta del av Jonnys tjänster. Ett urval av Dessa: AJF, SKÅJ, OkBv samt icke att förglömma Nordisk Jernbane klubb NoJK i Gedser. Vid deras resor genom Sverige, var Jonny lots med bistånd av Olle Malmberg. Jonny hade ett STORT samlarintresse, gärna tågmodeller i originalförpackning. Vidare gamla fungerande biografmaskiner samt en STOR samling video VHS. På senare år tog Jonny sig an nya tiden i form av datorer, med åtföljande filmteknik DVD tiden var inne.
Tack Jonny för Ditt Goda humör, som har glatt mången av oss!
För att citera Jonny: " Nu tar vi en godbit med en kopp kaffe,så löserdet sig ... "
 
Mvh Leena/5011 Johansson