Clas Postgård

 

 

 

 

Den 18 augusti avled också vår mångåriga medlem Clas Postgård.

Clas Postgård härstammade från de sydligaste norska postbönderna i Tingstads by som förmedlade posten från Norge till Danmark längs Danska vägen i Göteborg. Han bodde hela sitt liv på Postgården som ligger strax norr om Tingstadstunneln, stor del av gården löstes
in när detta tunnelbygge gjordes. Innan Clas pensionerades jobbade han på Lillhagens sjukhus som transportchef.

På senare år engagerade sig Clas politiskt för att utveckla järnvägen speciellt Bohusbanan och hamnbanan, vilket det nu satsas på.  Även den nya älvförbindelsen hade han synpunkter på.  

I mitten av 60-talet när Stora Lundby järnväg startade upp kom han in i veterantågsbranchen och jobbade mest med på bansidan. På 80-talet kom han över till normalspåret och var med i BJs:s verksamhet även där med mark, ban och byggnader.

Vid lokhämtningsexpeditioner var Clas ofta med och byggde klätterväxlar och demonterade lokhus.

Clas jobbade lika gärna ensam med projekt som att jobba tillsammans i lag.

När det gällde att lägga väg och bygga murar var Clas mycket duktig, detsamma gällde läggande av dräneringar med natur- eller rivningsmaterial.

I många år skötte Clas om BJs:s grusväg som gick från Slakthusgatan norrut och som hade dålig dränering och krävde sin skötsel så att det inte blev för djupa hålor.

Clas Postgård gjorde ofta jobb som inte syntes, men som var viktiga för att det skulle fungera.

 

Morrgan

Begravning sker torsdag 18 september kl 13.00 i Backa Kyrka.