Bertil Svenson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Svenson nekrolog

Lokinspektor Bertil Svensson avled hastigt i lördagskväll, 29 november 2008.

Bertil föddes år 1924 och växte upp i Sunne och var son till lokförare Ernst Gustav Svenson. Det dröjde inte länge förrän hans ”lekplats” var
lokstallet och redan vid 6 – 7 års ålder kunde han hantera en injektor på ett ånglok. Efter realexamen 1942 började han vid KFJ, Kil Frykdalens Järnväg, i Sunne längst ner på rangskalan som extra vagn och stallkarl. Redan efter 3 dagars tjänst i lokstallet fick han sin första egna eldartur på växelloket i Sunne, då det var brist på personal. Svenson pôjk kan redan jobbet så det behövdes ingen utbildning. Och Svenson pôjk kan även säkerhetsordningen så det hoppar vi över. Bertil gjorde sitt första förhör i säkerhetsordningen när han började i Göteborg 1946.

1945 – 1946 gjorde Bertil lumpen på Jägarskolan i Kiruna. När Bertil kom tillbaka till Sunne våren 1946 hade trafiken minskat så det fanns
inget jobb kvar, men BJ, Bergslagernas Järnväg, i Göteborg behövde lokpersonal. Det var bara att flytta Göteborg och lokstationen på Holmen.. År 1949 fick Bertil sin formella lokförarutbildning, år 1950 befordrades Bertil till ordinarie lokeldare och lokbiträde och examinerades slutligen år 1953 som lokförare.

Bertils karriär vid banan avslutades sedan som lokinspektör i 20 år vid SJ.

Bertil pensionerades 1987 efter exakt på dagen 45 års tjänst vid järnvägen. Bertil var också känd som ”greven” då han i yngre dagar
följde den gamla traditionen att vara prydligt klädd med bland annat celluloidkrage, slips och lokförarrock i loktjänsten.

Bertils hustru Siv födde honom två söner som också blev lokförare, Anders och Martin. Bertils söner är gifta, en med en lokförare och
den andre med en tågmästare. Då Bertil var känd som greven blev sönerna ibland kallade för baronen och lillbaronen.

I mitten av 60-talet blev Bertil involverad i smalspåret på Västgötabanan genom engagemang i AGJs föregångare Föreningen St. Lundbys
Järnvägsmuseum. Bertil fick lite obehag i tjänsten vid SJ för att han medverkade till att lok VGJ nr 31 kunde rustas upp inomhus i Odinsstallet inför avskedsresorna på VGJ, Västergötland Göteborgs Järnväg.

Han var sedan mångårig medlem i AGJs, Anten Gräfsnäs Järnväg, styrelse liksom han under många år var AGJs trafikchef.

Många har haft Bertil som instruktör och examinator i ångloksföreri vid AGJ,  bland annat examinerades undertecknad år
1971 av Bertil. Jag undertecknad kommer ihåg att jag vid min uppkörning vid AGJ, att Bertil stod med klockan i hand och tog tiden mellan kilometerpålarna. Med lok ROJ 5, Ruda Oskarshamn Järnväg, var det lätt att köra för fort men det gjorde jag inte och blev därmed godkänd som ångloksförare vid AGJ.

År 1972 bildades BJs, Bergslagernas Järnvägssällskap, och BJ lok Y3 74 köptes in för att rustas upp, efter ett år var loket körbart.
Bertil var BJs förste lokförare som körde 74.an i upprustat skick. 74av var ett lok Bertil jobbat på i växlingen vid godsmagasinen på Göteborg Norra. Bertil körde 74:an från Siporexfabriken i HisingsBacka där upprustningen gjordes till lokets nya uppställningsplats, ett stickspår på Göteborg Västra, Göteborgs nuvarande containerterminal.

Bertil var en av BJs första generation lokförare andra lokförare var bland annat: Nils Erik Axelsson, Axel Lundberg, Gunnar Tösse
Berggren, Erik Lundgren, Sigge Nilsson, Bengt Sundberg, Stanley Alkroth och Lennart Flodin.

Bertil har tjänstgjort på de BJs lok hade i drift på 70 - 80 talet: 74an, 111an, 112an, SJ 909 och SJ 1138.

Bertil hade turen att få precis rätt jobb, loktjänst som han tyckte om och Bertil har under alla år delat med sig av sina kunskaper till
många andra yngre lokmän och järnvägare.

Bertil har inte levt spårlöst utan lämnat många fina spår efter sig, han må nu vila i frid.

 

Morrgan

 

Begravningen kommer att ske 19 december 2008 kl 13.00 i Härlanda Kyrka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trollhättan