Funktionärer / Funktioner
 

Styrelse 2017

 • Ordförande: Thommy Höök
 • Vice ordförande: Vakant
 • Sekreterare: Roger Jonasson
 • Kassör: Mats Ragnarsson
 • Klubbmästare: Lars Erik Carlsson
 • Ledamot: Vakant
 • Ledamot: Tommy Jakobsson
 • Suppleant: Dan Berglund
 • Suppleant: Tommy Lintonsson
 • Suppleant: Vakant

Internkontroll

 • Chef för internkontroll: Tobias Ly Johansson
 • Revisor: Vakant
 • Revisor: Thomas Schramm
 • Systemrevisor: Vakant

Driftsorganisation    

        Banavdelningen

 • Bangårdsansvarig: Dan Berglund
 • Stf bangårdsansvarig: Vakant

  Driftavdelningen

 • Driftansvarig: Roger Jonasson
 • Stf driftansvarig: Vakant
 • Trafiksäkerhetsansvarig: Mikael Bjurström
 • Bitr. trafiksäkerhetsansvarig: Vakant
 • Fordonsansvarig: Tommy Lintonsson 

          Museiavdelningen

 • Ansvarig för museiavdelningen: Thomas Pettersson
 • Stf. ansvarig för museiavdelningen: Vakant

  Tågserviceavdelningen

 • Ansvarig för tågserviceavdelningen: Vakant
 • Stf. ansvarig för tågserviceavdelningen: Vakant

Ledningsstöd

 • Fotodokumentation: Alf Rosén
 • Förhandlingsansvarig: Rutger Friberg
 • IT: Jonas Tillström
 • Medlemsregister: Sophia Olsson
 • Webmaster: Sophia Olsson
 • Ansvarig utgivare hemsida: Thommy Höök

Bjurhem (Station på BJ-banan mellan Öxnered och Frändefors)

Bjurhem är vår databas för Fordon, Personal och Trafikverksamhet.


Trafikledning


Tjänstgörande trafikledare vid trafikarrangemang nås på telefon 070-237 51 04.

Avvikelser

Vill du lämna en avvikelserapport kan du göra det här: Avvikelseapport