Gamla kort längs BJ

 

Här har vi lagt in gamla härliga kort!

Korten kommer från Morrgan/BJs fotosamling.

 

Issågning i Prässebo

 

Bild från Bodasjön i Prässebo, där skördade man is under vintern och lagrade den i islador för att bruka i Göteborgarnas

isskåp under sommaren. Anläggningen låg vid badplatsen i Prässebo. Början av 1900-talet.

 

Isbrytarna. Anläggningen låg vid badplatsen i Prässebo. Början av 1900-talet.


 Bild från Bodasjön i Prässebo, där skördade man is under vintern och lagrade den i islador för att bruka i Göteborgarnas

isskåp under sommaren. Anläggningen låg vid badplatsen i Prässebo. Början av 1900-talet.

 


Banbyggnadslag i Ställdalen 1876

 

 

BJs verkstad i Åmål 

 

Bangården på Hultmans holme 1920-talet

 

100-års jubileumet

 

100-års jubileumet i Falun lok 111, 112 & SDJ 117 mm

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Grusgropsspår

 

Grusgrop

 

 

Rallare på BJ