BJ - Bergslagernas Järnvägar 1872 - 1948

Bergslagernas Järnvägar var sveriges största enskilda företag och under 1870-talet byggde de järnvägslinjen Göteborg C - Kil - Falun C, med en huvudlinje på 478 km sveriges genom tidernas största järnvägsprojekt. Spårvidden är 1435 mm (normalspår). Banan färdigställdes i sin helhet år 1879, men dagliga resor mellan Göteborg C och Falun C gjordes inte förrän 1888.

 

De olika bandelarna öppnades för trafik enligt följande:
31 dec 1875 Falun – Ludvika, 70 km
30 okt 1875 Kil – Daglösen – Filipstad, 69 km
1 mars 1876 Kil – Molkom, 32 km
1 aug 1876 Molkom – Daglösen – Filipstad, 37 km
3 jan 1877 Daglösen – Ludvika, 115 km
31 maj 1877 Göteborg – Trollhättan, 72 km
26 feb 1878 Trollhättan – Öxnered, 10 km
21 juni 1879 Öxnered – Mellerud, 41 km
1 dec 1879 Mellerud – Kil, 109 km
1 okt 1912 Rämshyttan – Idkerberget, 10 km

 

År 1908 ingicks samarbete med Gävle-Dala Järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, den sistnämnda utträdde dock 1919. Samarbetet utvecklades med tiden till den s.k. Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle, GDG, som var Sveriges största enskilda järnvägsbolag och tidvis hade tåg som var snabbare än SJ:s. Under åren 1939–1946 elektrifierades huvudlinjen.

BJ och resten av GDG förstatligades 1948 och fusionerades in i SJ. Till skillnad från många andra förstatliganden så löstes GDG-företagen in till marknadsvärdet och huvudägarna, städerna Göteborg och Gävle, fick bra betalt för sina aktier.

 

 

Andra intressanta länkar

Historik om BJ - Ekeving

Historik om BJ - Sten

Kartor - Lundin

 

 

Göteborg C

Bergslagernas Järnvägars stationshus i Göteborg.

 

Vita Huset i Göteborg, huvudkontor och stationshus.

Resandetågen gick hit till den 14 maj 1930, nästa dag öppnades Göteborg Centralstation då resandetågen från BJ, Boråsbanan

och Västkustbanan flyttades dit. BJ station blev samtidigt den gemensamma godstågsstationen för BJ, SJ och GBJ.

 

 

BJ lokstall i Göteborg 

 

Verkstadskontoret i Åmål varifrån maskintjänsten vid BJ styrdes.

 

Filipstad station varifrån förvaltningen av norra delen av banan utgick. Även Frykdalsbanan administrerades härifrån.

 

Banan bit för bit

Km Plats Funktion  
Falun  Station  
Tisken   Mötesplats    
Hinsnoret   Mötesplats    
14  Tomnäs   Hållplats    
17  Ornäs Mötesplats  
22  Domnarvet Station    
24  Borlänge Station    
28  Lindan   Hållplats    
33  Sellnäs Mötesplats    
43  Ulvshyttan   Mötesplats    
52  Rämshyttan    Mötesplats    
61  Gräsberg       Mötesplats      
66  Håksberg              Lastplats    
70  Ludvika              Station                                                                                                                                          
79 Klenshyttan Station    
86 Grängesberg   Station    
94 Hörken Station  
106 Ställdalen Station  
110 Skäret   Lastplats    
119 Flacken   Mötesplats    
120 Björksjön   Hållplats    
126 Bredsjö   Station    
136 Sikfors   Station    
143 Hällefors   Station    
147 Hammarn   Lastplats    
152 Grythyttan   Station    
159 Skatviken   Station    
163 Loka Station  
174 Herrhult               Mötesplats          
185 Daglösen Station    
193  Brattforshyttan   Lastplats    
199 Geijersdal   Mötesplats    
202 Suttertjärn   Lastplats    
207  Lindfors   Mötesplats    
214  Molkom Station  
224  Mölnbacka Station  
230  Deje Station  
246  Kil   Station    
257  Edsvalla Mötesplats  
261  Vålberg   Lastplats    
268  Grums   Station    
271  Slottsbron Lastplats  
278  Segmon   Mötesplats    
289  Värmlands Bro  Mötesplats    
297  Säffle   Station    
304  Avelssäter           Mötesplats    
314  Åmål   Station    
323  Tösse   Mötesplats    
334  Ånimskog Mötesplats        
347  Köpmannebro Mötesplats    
355  Mellerud Station    
363  Erikstad Mötesplats    
372  Brålanda   Station    
381  Frändefors   Mötesplats    
388  Bjurhem   Mötesplats    
393  Katrinedal   Lastplats    
396  Öxnered Station   år 1971 
402  Ladugårdsbyn   Hållplats    
406  Trollhättan Station    
413  Velanda   Mötesplats    
421  Upphärad           Mötesplats    
428  Prässebo   Mötesplats

 

Prässebo station efter 1920-talet. 

437  Nygård   Mötesplats            
442  Alvhem   Mötesplats    
448  Älvängen   Mötesplats   år 1972 
453  Nol   Mötesplats    
457  Nödinge Hållplats    
461  Bohus   Mötesplats    
464  Surte Mötesplats    
469  Agnesberg    Mötesplats    
474  Lärje   Mötesplats   
477  Olskroken   Station  
178  Göteborg Station