Instruktion för Signalkarlar och Spårvexlare vid Berglagernas jernvägar, år 1888.

 

 

 1:a sidan i instruktionen

 

 Sidan 2 i instruktionen

 

 Sidan 4 & 5 i instruktionen

 

 

 Sidan 6 & 7 i instruktionen