Instruktion för bromsare vid Sveriges Enskilda Järnvägar, år 1936

 

 

1:a sidan i bromsinstruktionen

 

Sidan 2 & 3 i instruktionen

 

 

 Sidan 4 & 5 i instruktionen

 

 

Sidan 6 & 7 i instruktionen

 

Sidan 8 & 9 i instruktionen