Qld 94518372

 

Tjänstevagn
Litt: Qld
Nr: 94518372
Längd: 13,8 m
Vikt: 19,5 ton
Största tillåtna hastighet: km/t