Qgk 94602508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpvagn
Litt: Qgk
Nr: 94602508
Längd: 13500 mm
Vikt: 18 ton
Största tillåtna hastighet: 70 km/t

F.d. BF4 2015 som ombyggts till hjälpvagn och först fick litt II AB med nummer 626505. SJ hade 32 vagnar av denna typ spridda över landet. Ett arbetslag i vagnen var oftast chef + 6 man.
BJs köpte vagnen av SJ när driftverkstaden i Borås lades ner 1991.
Boråsverkstaden var på slutet undersysselsatt och den lokale chefen rustade upp vagnen höll den i gott skick som terapi för personalen och mot högre chefers vilja. Han lär ha fått mycket ovett för detta.
Vagnen som är i mycket gott skick är komplett utrustad som hjälpvagn och brukas som sådan.
Vagnen är med i BJs bevarandeplan.

 

Borås hjälpvagn - uppgifter om revisionen

Glimtar från Gävle - 2006 Tåg 150 år i Sverige firades

 

 

 

 Foto: BJs fotosamling

 

Foto: BJs fotosamling

 

Foto: BJs fotosamling

 

Ett annat av BJs nummer i Gävle var att demonstrera en hjälpvagn och metoderna för att bärga urspårade fordon. Med hjälp av luftdriven hydralpump och jydraldomkrafter och hjälpräler går allt att lyfta. Bärgningsarbetet är ett tungt arbete så det behövs muskler för att utföra detta. Gävle under firandet av TÅG 150 år. Foto: BJs fotosamling