ABCo1 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvagn
Litt: ABCo1
Nr: 15
Längd: 23.500 mm
Bredd: 3095 mm
Höjd: 4080 mm
Vikt: 45 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/t
Platsantal: 60 sittplatser
Boggier: 42
Broms: KE G 48 P 50 R 66
Utrustning: Skruvbroms, Tryckluftsbroms, Elektrisk utrustning med generator för egna vagnen 24 V, Fläktventilation, Lågtrycksvärmeledning, Elektrisk värmeledning, Rullager, Täckt övergång. 

En av tre vagnar nr 15 - 17 tillverkade 1937 av ASJ i Arlöv för Bergslagsbanan. Vagnen är unik i att den hade 3 klasser. 20 platser i första klass med gles sittning eller 28 platser i andra klass med en resenär på varje plats. I fyra tredje klasskupéer fanns det 32 platser. Vagnen kunde ersätta BJ ABo1 i kontinenttågen, då de var godkänd för trafik på Köpenhamn.

BJs fick vagnen från SJ vid slopandet i slutet 1987 och den brukas i vårt historiska BJ-tåg.

Vid SJ hade vagnen först littera BCo12c, 1956 fick den littera ABo12c och i slutet AB10 med nummer 4173.

Vagnen är med i BJs bevarandeplan.