AB7 3300

 

Fd litt -
Fd nummer -
STH: 100 km/h

Tillverkning: KVAB
Leverans: 1940

Längd: 23.5 m
Bredd: 3 m
Höjd: - m

Tj vikt: 42 ton
G-broms: 44 ton
P-broms: 46 ton
R-broms: 62 ton

 

Vagnen är en av 20 nitade vagnar byggda mellan år 1937 och 1940. Från år 1942 till år 1951 byggde SJ 64 liknande vagnar i svetsat utförande.
De 6 första vagnarna byggdes av Kockum 1937, resten byggdes av Kalmar, och vagn 3300 byggdes som näst sista vagn 1940.
Vagnen är 23.5 meter lång väger 45 ton och har 20 sistplatser i gamla 2a klass och 46 platser i 3e klass.
Vagnen har elvärme och har aldrig haft ångvärme.
Efter SJ ägde Kalmar Veterantåg vagnen, nästa ägare var Nora Bergslags Veteranjärnväg innan BJs köpte vagnen.
Vagnen ingår i BJs nitade resandetåg.