AB4 3384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fd litt -
Fd nummer -
STH: 100 km/h
GSM-R ---
Tillverkning: KVAB
Leverans: 1941

Längd: 23.5 m
Bredd: 3 m
Höjd: - m

Tj vikt: 43 ton
G-broms: 46 ton
P-broms: 48 ton
R-broms: 64 ton


27 av vagnarna byggdes av Kockum 1930 - 1936, 2 vagnar byggdes av ASM 1938 och det 3 sista av Kalmar Verkstad 1941, vagn 3384 är bland dessa. 
Denna vagn är en av 32 vagnar byggda för SJ mellan år 1930 och 1941.

Vagnen är 23,5 meter lång, väger 47 ton och är av nitad konstruktion. 12 sittplatser i gamla 2a klass och 64 sittplatser i 3e klass.
Vagnen har ångvärme, elvärme och elektrisk generatorbelysning 24 volt.
Efter SJ har Kalmar Veterantåg ägt vagnen, nästa ägare var Nora Bergslags Veteranjärnväg, varifrån BJs köpte vagnen år ?
Vagnen ingår i BJs ”historiska” ångvärmetåg.