AB3 4875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvagn
Litt: AB3
Nr: 4875
Längd: 24100 mm
Bredd: 3140 mm
Höjd: 4070 mm
Vikt: 43 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/t
Boggier: MD 12
Broms: KE G P R

 

Vagnen ingår i SJs serie av 60-tals vagnar som allmänt anses som de finaste resandetågsvagnar vi byggt i Sverige. Serien omfattade litt A2, AB2, AB3, B1, B5, RB1, R2, DF28, F5 och WL1.
SJ byggde 78 st AB3 vagnar, mellan 1961 och 1964 hos ASJ i Linköping. Vagn 4875 är byggd år 1962.
Vagnen väger 43 ton och är 24,1 meter lång, har 20 sittplatser i ny första klass och 32 sittplatser i ny 2a klass. Vaccumtoalett.
Vagnen brukas i BJs beställningståg.

Vagnen köptes av SJ när de sista 60-talarna slopades vid årskiftet 2005-2006.

 

Foto: Morrgan