BCo6 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvagn
Litt: BCo6
Nr: 41
Längd: 18530 mm
Bredd: 3000 mm
Höjd: 3750 mm
Vikt: 27,7 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/t


Personvagn byggd av Atlas 1896 för Bergslagsbanan. Efter förstatligandet 1948 fick den littera BCo5b och blev 1954 ombyggd till tjänstevagn för banavdelningen. BJs fick tag på vagnen genom Värmlandståg från Banverket i Älvsjö 1993. Vagnen är iordninggjord till klubb- och möteslokal och för BJs biblotek och används inte i trafiken.

BJ ägde 4 st vagnar av denna typ BCo6 nr 40 - 44. vagnen hade 12 platser i 2:a klass och 32 platser i 3:e klass.
En annan vagntyp med samma littera var vagnarna 50 - 52 med 12 platser i 2:a klass och 48 platser i 3:e klass och med längd över buffertar på 20.03 m.

 

Foto: Morrgan