Z3 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokomotor
Litt: Z3
Nr: 80
Längd: 7,9 m
Tjänstevikt: 18 ton
Sth: 45 km/t
Dragkraft: 3 Mp

 

Lok 80 är SJ:s första toffel, byggt 1937 av Kalmar Verkstad, tillverkningsnummer 34. SJ sålde loket till Wilson & Co i Skandiahamnen i Göteborg 1968, där loket brukades minimalt, 1982 såldes det till Nynäs asfaltraffinaderi i Arendal på Hisingen där loket var till vintern 1995-96 då BJs fick loket som gåva 2 dagar efter att man rivit upp spårförbindelsen med omvärlden. Vi fick med hjälp av mobilkranar och grävmaskinstrailer köra loket 200 meter till närmaste spår för att få hem loket.
Loket har numera en modern 6 cylindrig Scaniamotor DS6 och är mycket lättstartad och lättkörd.
Loket brukas främst av BJs banavdelning som dragkraft vid dess arbeten på bangården.
Lokomotorn är klassad A i den nationella bevarandeplanen.
Lokomotorn är med i BJs bevarandeplan.