Uhs 7202829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisternvagn
Litt: Uhs
Nr: 7202829
Ny litt: Zgkks 741 6007-2P
Längd: 11,2 m
Vikt tom:
Last: 19,8 t
Broms:
Största tillåtna hastighet: 100 km/t

Shell Propan Pölsebo
Tillverkad av Interconsult Falkenberg nr 6892 år 1967.

Vagnen har BJs erhållit i gåva av Shell Raffinaderi AB 2004.