Ou 3915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen godsvagn
Litt: Ou
Nr: 3915
Vikt: 11,2 ton
Längd: 11 m
Lastytans längd: 10,8 m
Bredd: 2,9 m
Lastytans bredd: 2,8 m
Golvyta: 30,2 m2
Höjd: 2,3 m
Inre höjd på sidoväggarna: 0,8 m
Last: 21 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/t
Broms: KE
Axelavstånd: 7,0 m
Lastförmåga: 21,0 ton
Utrustning: Tryckluftsbroms, RullagerTillverkad av Bautzen 1944, blev därefter SJ Ou 78193/Om 361 8241-4, bokfört värde 6483 kr. Den lånades av SÅS från ägaren SKÅJ, men tömdes i slutet av 2004 på lasten betongpålar och har sannolikt av SKÅJ dragits till Sala. Står idag på Lärje.

BJs byter till sig denna vagn mot Oms 361 9915-2.
3906; 3922 Ou
Levererad 1944 som BJ Ou 3906 - 3922

 

 

 

 

 2008-07