Gsh 628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godsvagn
Litt: Gsh
Nr: 628
Längd: . 500 mm
Bredd: 3095 mm
Höjd: 4080 mm
Väger: 12,1 ton
Lastar: 15 ton
Golvyta: 24,6 m2
Största tillåtna hastighet: 100 km/t


Vagnen är tillverkad år 1914 av Vagn & Maskinfabriken i Falun och hade vid BJ axel av typ II. Lastytans längd var 8,95 m och bredd 2,75 m, golvyta 24,6 m2, lastförmågan var 15 ton och vagnens vikt 12,1 ton, axelavstånd 6 meter.

Vagnen är utrustad med tryckluftsbroms, skruvbroms, truppbänksbeslag och hästbommar.
F.d. SJ Gshu 38625. Vagnen har BJs erhållet av Malmbanans Vänner i mitten av 90-talet. Sista tjänst vid Banverket hade vagnen vid rälsbyte på Skelleftebanan. Vagnen har haft hög bromshytt viket den kommer att få så småningom.
Vagnen är med i BJs bevarandeplan.

 

 

 

2008-07