Fc 463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konduktörsfinka
Litt: Fc
Nr: 463
Längd: 9800 mm
Bredd: 2800 mm
Höjd: 3400 mm
Vikt: 11,9 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/t

Vagnen är byggd 1898 av Atlas och hade 1946 axlar av typ I. BJ hade 7 vagnar och vagntypen hade 7 sittplatser i 3:e klass, axelavstånd 4,3 meter och vagnen har bara skruvbroms och tryckluftsledning.
Enl särtyck 77 byggde SJ om följande vagnar 1949 till bangårds och tjänstevagnar BJ F1 368 - 370, 372, CF 461, 463 - 466. SJ gav vagnen nummer Qgy 608 011 senare 946 0292, vagnen brukades av vågreparatörer.
BJ lägsta godsvagnsnummer vid förstatligandet 1948 var 471 med littera G.
När BJs övertog vagnen på rekommendation av Sten Holm på Sveriges Järnvägsmuseum kunde man inte ana vad det var, vagnen var helt inkädd med asbets både in och utvändigt på väggarna och på golv och under taket med brädor och skjutdörrarna fattades. BJs har återställt vagnen.
Vagnen är med i BJs bevarandeplan.