Förklaringar...

 

Dragkraft:  vad loket orkar att dra i kopplet, mega pond är ca 1 ton

Sth: största tillåtna hastighet i kilometer/timme

Längd ö b: längden på fordonet från buffert till buffert

 

Mat vikt: materialvikt, vikten på loket utan vatten och kol (på ånglok)

Tjänstevikt: på ånglok materialvikt + pannan fylld med vatten (och även olja i alla smörjställen, men det är försumbart i sammanhanget).       på disellok materialvikt + disel i tanken.

Adh vikt: adhesionsvikt - drivhjulens sammanlagda tryck på rälsen. Ju större adhesionsvikt, desto bättre dragkraft. Men inte enda faktorn som avgör dragkraften förstås, drivhjulens storlek och kraften som de matas med är också med i den leken men även om det är halkigt på rälsen.

 

Drivhjul: diametern på drivhjulen. De hjul som sitter ihop med koppelstången och som driver loket.

Löphjul:  diametern på löphjulen. De hjul som inte har drivning. På B-loken (en typ av ånglok) är det hjulen i boggien främst på loket.

Hjulbas: avstånden mellan alla hjul på fordonet, på tenderlok inkl tendern.  Betydelse på vändskivestorlek. 

 

Cyl dim: cylinderdimension (på ånglok), precis som en bilmotor alltså cylinderns diameter x längden som den kan röra sig. B3 130 har två cylindrar, vilket rätt ofta anges i detta sammanhang.

Slidstyrning: slidstyrning (på ånglok) är hur maskineriet är byggt för att reglera och driva öppningen/stängning av ångflödet till/från cylindrarna. Sliden motsvarar ventilerna i bilmotorn, och slidstyrningen är kamaxel, kamrem och kugghjul. Det finns olika lösningar på den och de har namn efter den som konstruerat den.  

   

Rostyta: ytan "golvet" som upptages av roster (de stavar man lägger kol på) 

Eldyta, inv: eldyta invändig, (inre) ytan man eldar på, den yta som elden kommer åt, väggar tak och tuber.

Ångtryck: kp/cm2 = cirka kg/cm2

Vattenförråd: förråd i tankar (på tanklok) eller i tender (en vagn som hänger ihop med loket för vatten och kol) där vatten förvaras.

Kolförråd: förråd för kolet sitter bakom hytten på tanklok eller ligger i tendern (en vagn som hänger ihop med loket för vatten och kol) på tenderlok

     

Tenderlok: lok + vagn (för vatten & kol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanklok: