Da 896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrolok
Litt: Da
Nr: 896
Längd: 13 m
Bredd: 3 m
Tjänstevikt: 75 ton
Sth: 100 km/t
Dragkraft:

Tillverkning: ASEA, VM, NH, MV
Leverans: 1955
Hemstation: Lärje / Sävenäs

 

 

 

Da-lok är frukten av en kamp inom SJ, koppelstångsligan kontra de ingenjörer som ville vara framsynta och ville ha ett modernt lok. Da-loket är en liten modernisering av D-loket som byggdes till Västra Stambanans elektrifiering 1925. Da-lok har koppelstångsdrift, något som stark bidrog till slitage på både hjul och spår. För att minska det problemet något, byggdes loken om från ekerhjul till sk SAB-hjul, som är gummifjädrade.

SJ skaffade 90 st Da-lok med en effekt av 2500 hk. Redan i slutet på 30-talet beställde BJ O-lok senare efter förstatligandet SJ Bk ett boggilok som hade effekt av 2500 hk men mer dragkraft då alla 4 axlarna var drivaxlar. BJ tvingades av staten under kriget att köpa D-lok. Hade inte BJ blivit konfiskerat av staten hade BJ säkert vid nyanskaffningar köpt samma lok som TGOJ Bt-lok med 3600 hk effekt.

Da-loken byggdes och levererades 1953-1960, alltså precis samma tidsspann som Ma-loken kom till.

Da-loken användes över hela landet, till persontåg, godståg och till och med malmtåg. Loken kunde gå ensamma eller i multipel med två eller tre lok. SJ slopade och sålde sina sista Da-lok i mitten på 90-talet. Av alla 90 Da-lok finns cirka 10 kvar idag. Några få används fortfarande i kommersiell trafik av mindre bolag och sammanlagt fyra (eller är det fem?!) Da-lok finns bevarade som museilok, varav 896 är ett av dem.

Da 896 var tillsammans med Da 790 utdömda av SJVM som var sista ägare, BJs och SKÅJ lyckades övertyga SJVM om att få köpa loken till ett rimligt pris. Da 896 gick till BJs år 2010 och Da 790 till SKÅJ år 2011. BJs har investerat över 300.000 kr för att få Da 896 i körbart skick, loket var plundrat på en hel del delar, bl. a. ATC, laddningsdon.

Vi har utfört lagning av rostig kaross och målat loket i en ”drömdesign” hur loket kunde sett ut i BJ utförande.

 

 

 

 

Begravningståg, 2013. Foto: BJs fotosamling

 

"Operatåg" till Säffle, 2013. Foto: BJs fotosamling

 

Lysekil. Foto: Edwin Bohm