T23 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesellok
Litt: T23
Nr: 118
Fd litt: Tp
Fd nummer: 3524
Längd: 10,9 m
Tjänstevikt: 52 ton
Motor: Mak MA 301A
Effekt: 800 hk
Dragkraft: 18 Mp
Sth: 75 km/t
Tillverkning: VM
Leverans: 1966

 

Loket är ett av 15 lok ombyggt från smalspårigt, 891 mm, diesellok. Ombyggnaden skede på mitten av 60 talet. Från början fanns det 24 st smalspåriga Tp-lok. Ursprungloken är byggda av MaK i Tyskland, ombyggnaden till normalspår är utförd på Centralverkstaden i Örebro, de nya ramverken är tillverkade av Vagn o Maskinfabriken i Falun.

Lok 118 är ägt av privatpersoner i BJs.

 

Lok T23 118 på väg mot Kinnared och Torup - Tågdagarna 6-7 september 2014

 

2007. Foto: BJs fotosamling

 

2007. Foto: BJs fotosamling

 

2007. Foto: BJs fotosamling

 

2008-05. Foto: BJs fotosamling