E2 1333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ånglok
Litt: E2
Nr: 1333

 

Lok littera E2
Nummerserie:
900 - 909, 933 - 937,
948 - 957, 979 - 988,
1039 - 1048, 1071 - 1075,
1086 - 1105, 1119 - 1128,
1151 - 1155, 1179 - 1196,
1217 - 1218, 1238 - 1242,
1326 - 1335, 1454 - 1463

Cyl dim: 500 x 640 mm
Slidstyrning: Walschaert
Drivhjul: 1388 mm
Löphjul: 970 mm
Hjulbas: 7050 mm
Mat vikt: 53 ton
Tjänstevikt: 57,5 ton
Adh vikt: 50 ton
Rostyta: 2,08 m2
Eldyta, inv: 103,2 m2
Ångtryck: 12 kp/cm3
Dragkraft: 9 Mp
Sth: 70 km/t

Tender
Hjul: 1100 mm
Hjulbas: 3200 mm
Mat vikt: 13,6 ton
Tjänstevikt: 33,6 ton
Vattenförråd: 14 m3
Kolförråd: 5,2 ton

Lok + tender
Hjulbas: 13850 mm
Längd ö b: 17650 mm

 

Loket är byggt av Vagn o Maskinfabriken i Falun 1917 som ett av 133 stycken E-lok. Loket stod uppställt i Österkälen norr om Ulriksfors på Inlandsbanan när vi tog ut det ur plastpåsen i lokhuset 1994. Loket är det andra E2 loket vi har haft i vår ägo, och är en ersättning för lok E2 909 som vi lämnade tillbaka till SJ, som sedan sålde detta lok till Hull Chelsea Wakefield RR i Canada i början på nittiotalet.

I månadsskiftet augusti-september 2010 gick vårt kontrakt på uppställningsplatserna i Varbergs lokstall ut och det var dags att flytta E2
1333. Flytten gick till lokstallet i Landeryd där loket nu fått en mer långvarig hemvist.

 

Kinnaredsbacken Tågdagarna Landeryd - 6 september 2014

Tågdagarna Landeryd - 6 september 2014

Tågdagarna Landeryd - 6 september 2014 

E2 1333 Signalerar Hej till publiken! - Tågdagarna i Landeryd 2013

E2 1333 backar upp på vändskivan, sett från expeditionen på lokstallet - Tågdagarna i Landeryd 2013

E2 1333 som vänds på vändskivan och B3 130 som backar upp för att slaggas och fylla förråden - Tågdagarna i Landeryd 2013

Efter genomförd tjänst backar E2 1333 upp till lokstallet för att sotas och slaggas, innan hon ska gå i stall - Tågdagarna i Landeryd 2013

Smålandsstenar, Tågdagarna i Landeryd 2013 och 1333:an passerar perrongen för att byta ände - Tågdagarna i Landeryd 2013

E2 1333 på Tågdagarna i Landeryd - Tågdagarna i Landeryd 2013

Ångtågsresa 1 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 2 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 3 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 4 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 5 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 6 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, Varberg C

Ångtågsresa 7 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år

Ångtågsresa 8 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning

Ångtågsresa 9 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 10 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 11 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år

Ångtågsresa 12 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Inför parallellkörningen Göteborg - Halmstad - 30-31/5 2009, Lärje

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, starten i Göteborg - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, delen Mölndal - Varberg - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, slutet - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Steamlocomotives visit Halmstad - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok


 

Torup.  Fotosamling BJs

 

 Här i stallet kommer loket att ha det bra.  Fotosamling BJs

 

2007.  Fotosamling BJs

 

Halmstad, 2007.  Foto: Morrgan

 

2007.  Fotosamling BJs

 

2007.  Fotosamling BJs

 

2007.  Fotosamling BJs

 

Kristoffer kör

Kristoffer Johansson kör.  Fotosamling BJs

 

Matti eldar

Matti Geurink eldar.  Fotosamling BJs

 

  Fotosamling BJs

 

John från Inspecta.  Fotosamling BJs

 

 Fotosamling BJs

 

En flygbild av det mycket väl timade mötet på Gubberoviadukten, Parallellkörningen på Västkustbanan, 2009.

 

Närmast står B 1037 & BJ B3 130 och bakom står E2 1333 & E2 935 koncentrerad kolkraft,

Parallellkörningen på Västkustbanan, Falkenberg, 2009.

 

E2 1333 Lärje 10 aug 1995. Foto: Stig Johansson