B 1037

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ånglok
Litt: SJ B
Nr: 1037
Längd: 19 490 mm
Tjänstevikt: 116,5 ton
Ångtryck: 12 kp/cm2
Dragkraft: 9 MP
Sth: 90 km/t
Kolförråd: 6 ton
Vattenförråd: 20 kbm

 

B 1037 representerar en av de vanligaste ånglokstyperna i Sverige. B-loken användes både av SJ och de stora privatbanornas, som BJ och SWB, till allehanda tåg över hela landet. Toppfarten anges till 90 km/h men ett B-lok i bra skick med bra kol och duktig besättning kunde gå snabbare än så.

Konstruktionen är svensk, även om man tog influenser från Preussiska P8, loken byggdes i Motala, Falun och Trollhättan. Just B 1037 byggdes 1910 i Motala.

När Sverige elektrifierades blev ångloken överflödiga för järnvägen, men Försvarsmakten hade behov för dem. Inte aktivt, men i händelse av krig, så skulle ångloken sparas undan på strategiska ställen, redo att tas i bruk. På ett par timmar var det möjligt att ta fram loken och sätta dem i drift.

Lyckligtvis förblev Kalla Kriget kallt, ryssen kom aldrig och ångloken förblev orörda i sina beredskapsskjul. På 90-talet förändrades förutsättningarna, både så minskade krigshotet, men även så minskade antalet som kunde köra och underhålla ånglok, så beredskapsångloken skulle avvecklas.

Mycket genom den dåvarande SJ-anställde och tillika ordföranden i BJs Morrgan Claesson kom ångloken att överföras till Järnvägsmuseum och tillgängliggjordes för landets föreningar.

B 1037 var ett av de sista loken som hämtades från sitt beredskapsförråd. BJs hämtade henne 2008 i Sandträsk utanför Boden. 

Loket transporterades hem till Göteborg där hon gicks igenom, tvättades, målades och provkördes. Sedan dess har BJs använt henne förtjänstfullt på många olika körningar. 

Följ expedition Sandträsk & renoveringen på Lärje här. Se även filmerna om Sandträsk del 1 - 3 & Eisenbahn-Romantiks film (du hittar dem bland länkarna nedan).

 

Då lokets skyltar tagit till vara av okända personer för kanske 20 - 30 år sedan och saknades när BJs fick hand om loket så skulle nya skyltar sättas upp. Ett lok ser naket ut utan denna utsmyckning.
Då tog sig BJs friheten att tänka sig en annan utveckling av historien.
De olika bolagen i Västkustbanesamarbetet blev aldrig förstatligade som skede på 1800-talet utan utan samarbetet fördjupades och man marknadsförde sig som "VÄSTKUSTBANAN" och då kunde loket ha fått detta utseende om bolaget hade köpt in B-lok för sin trafik som var av stambane karaktär.
B 1037 var Västkustbanan mycket trogen fram till elektrifieringen på 30-talet.
Loggan på tendern symboliserar det platta landet i Halland och Skåne med bulan Halladsås i mitten.
Märkvärdigare än så är det inte, ingen har klagat högt på BJs fantasi och loket brukas mest i landets västra delar, även om BJs gjort en avstickare till Haparanda.

Efter att vi satt VKB skyltarna på loket och satt det i trafik, gav en av "tillvaratagarna" sig tillkänna och återbördade den ena sidans nummerskylt till BJs, vi tackar för detta och denna skylt sitter nu monterad på en "säker" plats.

B 1037 är en lättkörd och stark maskin som är i gott skick och kommer att användas i utresetåg många år framöver. Du vet väl att Du kan hyra ett helt ångtåg, för födelsedagsfirande, bröllop, svensexa, kick-off och liknande.

 

B 1037 startar i Ed - Vinterresan Göteborg - Norska gränsen - Göteborg, februari 2014

Läs om Vinterresan Göteborg - Norska gränsen - Göteborg i GP - februari 2014

B 1037 ångar av sig efter resan och vänder åter in i stall - Vinterresan Göteborg - Norska gränsen - Göteborg, februari 2014

Asklådan dras på ångloket B 1037 - efter dagen tur till norsks gränsen och hem igen, februari 2014


Jubileumståget anländer Borgstena på morgonen - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

Fullsatt förmiddagståg lämnar Fristad,1 - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

Fullsatt förmiddagståg lämnar Fristad, 2 - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

Jubileumståget lämnar Fristad mot Herrljunga - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

Kvällståget ankommer Herrljunga - Jubileumståg Borås - Herrljunga Järnväg 150 år, 2013

BJs lok B 1037 har vaknat till liv och utstöter lite glädjeyttrigar 30 maj 2013

 

På väg till invigningen av Granen Fredrik III - BJs körning med B 130 & B 1037, filmat i Bohus 24/10 2012

 

Ångtåg på Haparandabanan – I: Boden–Morjärv - kort från ”Första ångtåget på nya Haparandabanan”, 16/9 2012

Ångtåg på Haparandabanan – II: Morjärv–Haparanda - kort från ”Första ångtåget på nya Haparandabanan”, 16/9 2012

Ångtåg på Haparandabanan – III: Haparanda och Torneå - kort från ”Första ångtåget på nya Haparandabanan”, 16/9 2012

Ångtåg på Haparandabanan – IV: Haparanda–Boden - kort från ”Första ångtåget på nya Haparandabanan” , 16/9 2012

 

Avskedsresa 1 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 2 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 3 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 4 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 5 - Haparandabanan 4/7 2010

Avskedsresa 6 - Haparandabanan 4/7 2010 

Avskedsresa 7 - Haparandabanan 4/7 2010

 

Ångtågsresa 1 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 2 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 3 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 4 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 5 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 6 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, Varberg C

Ångtågsresa 7 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år

Ångtågsresa 8 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning

Ångtågsresa 9 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 10 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 11 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år

Ångtågsresa 12 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok 

Inför parallellkörningen Göteborg - Halmstad - 30-31/5 2009, Lärje

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, starten i Göteborg - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, delen Mölndal - Varberg - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, slutet - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Steamlocomotives visit Halmstad - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

 

Parallellkörning Göteborg - Varberg del 1 - 2006

Parallellkörning Göteborg - Varberg del 2 - 2006

 

Sandträsk del 1 - 2008 hämtningen av loket

Sandträsk del 2 - 2008 (hör ihop med Sandträsk del 1)

Sandträsk del 3 - 2008 (hör ihop med Sandträsk del 1 & del 2)

Expedition Sandträsk och hämtningen av B1037 - Eisenbahn-Romantik, sommaren 2008

En film från expeditionen Sandträsk - tre ånglok förs från lokhuset i Sandträsk i Norrbotten och ut på huvudspåret, Malmbanan, för vidare befordran söderut 2008 

 

  Hatatraskbacken, 2010-07. Fotosamling BJs

 

 

 2008-07. Fotosamling BJs 

 

 2008-07. Fotosamling BJs

 

  Kalixalven, 2010-07. Foto: Thomas Pettersson


1:a elden. Foto: Morrgan

 

Över Göta älv och vidare mot tunneln, Trollhättan. Vinterresan 2014-02-02. Foto: Stefan Lindberg 


Viadukten, ligger några kilometer söder om Frändefors. Vinterresan 2014-02-02 Foto: Hans Brage


 

Vid ett stopp under Vinterresan passade vi på att dra ur asklådan. Blir den full, blir det dåligt med luft till fyren, den tas in underifrån. 2014-02-02 Foto: Tobias Ly Johansson

 

Eldare Mikael Noring smörjer koppelstängerna under Vinterresan 2014-02-02. Foto: Tobias Ly Johansson  

 

 Fotosamling BJs

 

  Fotosamling BJs

 

  Fotosamling BJs

 

 

  Fotosamling BJs

 

  Fotosamling BJs

 

 Lennart Eriksson.  Fotosamling BJs

 

 Morrgan.  Fotosamling BJs

 

 Lysekil.  Fotosamling BJs

 

  Fotosamling BJs

 

 Fotosamling BJs 

 

Vinterresan 2014-02-02, B 1037 drog tåget mellan Göteborg C - Norska gränsen - Göteborg C

Vagnarna värmdes med ånga från ångloket. Foto: Alf Rosén

 

 

 Tåget ankommer Trollhättan. 2014-02-02. Foto: Stefan Lindberg

 

Nyvattnad väntar på återfärden från Ed under Vinterresan 2014-02-02. Foto: Tobias Ly Johansson

 

 

Här var det stop, infartssignalen mot Kornsjö. Vinterresan 2014-02-02. Foto: Tobias Ly Johansson

 

På väg ut i friska luften, Lärje 2008. Foto: Jonas Tillström

 

Provkörning fram & åter, Lärje 2008. Foto Jonas Tillström

 

Förbigångna under provkörning, 2008.  Foto: Jonas Tillström

 

Fotokörning under provkörningen, 2008.  

 

 

Påfyllnad av vatten, 2008. Foto: Jonas Tillström  

 

Tåg i vinkelEn flygbild av det mycket väl timade mötet på Gubberoviadukten, Parallellkörningen på Västkustbanan, 2009.

 

Närmast står B 1037 & BJ B3 130 och bakom står E2 1333 & E2 935 koncentrerad kolkraft,

Parallellkörningen på Västkustbanan, Falkenberg, 2009. 

 

Foto: Morrgan 

 

Ankomst till Lärje. Foto: Morrgan