Sittvagn CD 268

 

 

CD 268 är från början en 3:e klassvagn med 4 kupér och plats för 40 resande och är byggd av Ashbury Carriage & Iron Company i Manchester. På 1880 talet behövde BJ postvagnar och vagnen byggdes då om i Åmål, de mittersta kupérna slopades och det byggdes en postkupé, i detta utförande gick vagnen i trafik till mitten på 20-talet och slopades.

Den blev så småningom bilgarage fram till år 1951 då den blev sommarstuga. År 1975 räddades vagnen av Anders Scherman som började att återställa vagnen.