Sittvagn BC3 85

 

 

Sittvagn BC3 nr 85 var en kombinerad andra- och tredjeklassvagn. Sammanbyggd av vagnarna 11 och 117 år 1909. Omlittererad till BC3 år  1910. Slopad före 1944. BJ återanvände 12 vagnar av första generationen och byggde dem samman till 6 vagnar av littera BC3 med nummer 83 - 87, 90.