Ånglok C3 51

 

 

Ånglok
Littera: C3
Nr: 


Cyl dim: 470 x 610 mm
Slidstyrning: Walschaert
Drivhjul: 1722 mm
Löphjul: 988 mm
Fast hjulbas: 2400 mm
Total hjulbas: 6500 mm
Mat vikt: 39,1 ton
Tjänstevikt: 41,2 ton
Adh vikt: 25 ton
Rostyta: 1,7 m2
Eldyta, inv: 82,3 m2
Ångtryck: 10 kp/cm3
Dragkraft: 5,1 Mp
Sth: 90 km/t

Tender
Hjul: 1088 mm
Hjulbas: 2500 mm
Mat vikt: 10,3 ton
Tjänstevikt: 22 ton
Vattenförråd: 8,7 m3
Kolförråd: 3 ton

Lok + tender
Hjulbas: 11350 mm
Längd ö b: 14602 mm

Lok 51 har små avvikningar i sina värden.

 

Vid 1900-talets början var detta en mycket vanlig hjulställning på svenska privatbanelok, BJ köpte 3 st lok littera C år 1900 från Nydqvist & Holm lok nr 44 - 46. Loken som var våtånglok med planslider med Stephensons slidstyrning och innercylindrar och lågt pannläge och skulle ersätta BJ B-lok i resandetågen. Loktypen var lyckad och man beställde 2 lok till 1904 nr 50 och 51. Dessa våtånglok blev 1914 - 1915 ombyggda med ny panna med överhettare och högre läge. De fick då ny littera C3. I mitten på 20-talet förfulades loken med breddad hytt och bakgavel på tendern enligt OFVJ modellen.

Lok 51 sålldes av BJ år 1941 till Nässjö Oskarshamn Järnväg och fick där nummer 37, år 1962 slopades loket och ställdes upp år 1963 i Hultsfreds Hembyggdspark, på tendern sitter fortfarande lokets orginalskylt BJ nr 51 kvar. 

 

Foto: BJs fotosamling