2009

 

Ångtågsresa på Västkustbanan och firandet av B-loket 100 år 31/5 2009
 

I samband med SJK:s årsmöte i Göteborg helgen den 30 och 31 maj anordnades en parallellkörning med två ångtåg mellan Göteborg och Halmstad, ett resandetåg med 13 vagnar och ett 400 meter långt godståg med över 30 vagnar. Båda tågen drogs av dubbla ånglok.
Resandetåget drogs av de två B-loken B 1037 och BJ B3 130 medan godståget drogs av de två E2-loken 1333 och 935. Samtidigt firades också att det 2009 var 100 år sedan det första B-loket levererades, se mer info nedan.

Det var ett stort arrangemang som troligtvis inte kommer att kunna komma igen, i varje fall inte på många år. Bakom det hela låg mycket arbete och lång förberedelse och av de reaktioner vi fått efteråt var det också ett mycket uppskattat arrangemang som uppmärksammades
på många håll utmed vägen.

 

Närmast står B 1037 & BJ B3 130 och bakom står E2 1333 & E2 935, koncentrerad kolkraft


 

En flygbild av det mycket väl timade mötet på Gubberoviadukten

 

E2 935 & E2 1333 drar godståget

 

Länkarna nedan är ett Axplock av det som skrivits efteråt.

Ett antal filmsnuttar från resan av Dubbelnicke på Youtube.

En film inifrån Gårdatunneln av Peter Berggren.

En film av Benny Bjerrehus med scener från flera delar av parallellkörningen.

Lite fler filmsnuttar på Youtube från resan hittar ni här:
Film 3
Film 4
Film 5
Film 6
Film 7
Film 8
Film 10
Film 12
Film 13
Film 14
Film 15

Ove Norsten har gjort en film från SJK:s årsmötesresa förra året (2009) där bla. parallellkörningen finns med. Filmen kan ses på hans hemsida här

B 1037 och B3 130 strax innan avfärd mot Göteborg C.

 B 1037 och B3 130 strax innan avfärd mot Göteborg C på Söndagsmorgonen.

Slutligen en länk till vår annons inför arrangemanget.

 

 

B-loket 100 år
 

Nr 1026, det första B-loket levererades år 1909 från Motala Verkstad. Året efter, 1910, levererades 1027-1028 och 1034 -1038 från Motala Verkstad. Man kan säga att den första serien omfattade 8 st B-lok, vilket var den första generationen och B 1037 ingår i denna.

År 1911 levererade Motala Verstad B 1081 – 1085, B 1106 – B 1108, vilket var den andra generationen som bestod av 8 st B lok.

År 1912 levererades B 1135 – B 1137 från Motala Verkstad, B 1138 – B 1140 från NH i Trollhättan, B 1141 – B 1145 från Motala Verkstad och  B 1146 – B 1150 från NH i Trollhättan. Allt som allt 16 st B lok i tredje leveransen.

År 1914 levererade NH i Trollhättan B 1219 – B 1221 och Motala Verkstad levererade B 1222 – B 1223, totalt 5 st lok.

År 1915 levererade Motala Verkstad B 1266 – B 1268, 3 st lok.

År 1916 levererade Motala Verkstad B1269 – B 1270, B 1281 – B 1285 och NH i Trollhättan levererade B 1286 – B 1290, totalt 12 st lok.

År 1917 levererade Motala B 1311 – B 1317 och NH i Trollhättan levererade B 1318 – B 1325, totalt 15 st lok.

År 1918 levererade NH i Trollhättan B 1364 – B 1376, Vagn & Maskinfabriken i Falun levererade B 1377 – B 1383 och Motala Verkstad levererade B 1384 – B 1387. Totalt 24 st lok.

År 1919 levererade Motala Verkstad B 1428 – B 1432, 5 st lok.

År 1943 levererade Nohab i Trollhättan B 1695 – B 1697 till SWB, 3 st lok.


Motala Verkstad byggde 52 st B lok 

NH i Trollhättan byggde 40 st B lok

VM i Falun byggde 7 st B lok

Summa      99 st B lok