2008

 

"Far som Farfar"

Morrgan berättar...Alf Rosén är fotograf

 

Söndag 25 maj 2008 genomfördes arrangemanget "Far som Farfar" med två veterantågsätt som trafikerade järnvägslinjen Herrljunga – Borås – Varberg.

 B 130 vid lastkajen i Borås och första tågets vagnsätt står på spår 1 i Borås.

Natten före stormen, allt är på plats, B 130 vid lastkajen i Borås och första tågets vagnsätt står på spår 1.
  
För många resande - för stort intresse. Detta kan kanske vara ett angenämt problem. Söndag 25 maj 2008 genomfördes arrangemanget med två veterantågsätt som trafikerade järnvägslinjen Herrljunga – Borås – Varberg. Mellan Varberg och Borås kördes det två dubbelturer, och mellan Borås och Herrljunga var det planerat tre dubbelturer, det kördes bara två st. Den tredje turen var cirka 2 timmar sent på söndagskvällen och blev inställd. Våra biljetter gällde på de ordinarie tågen så våra resenärer kunde åka hem med dem till Fristad, Borgstena, Ljung och Herrljunga utan att få en ytterligare försening.
 
Morgontåget har kommit till Fristad med T21orna bakom B 130, trumpetaren Jan Rydbäck från hembygdsföreningen blåste olika signaler.
Morgontåget har kommit till Fristad med T21orna bakom B 130, trumpetaren Jan Rydbäck från hembygdsföreningen blåste olika signaler.
 

 

En stor orsak till förseningarna var morgontågets till Herrljungas korta vändtid i Herrljunga, bara 30 minuter för rundgång och vändning på vändskivan. Denna korta vändtid fanns det möjlighet till att förlänga genom en tidigare avgång från Borås. När tidtabellerna bestämdes i februari trodde jag inte att det skulle vara så extremt torrt i markerna så att våra reservlok skulle gå med i tågen. Växlingen med rundgång och lokvändningen tar då längre tid, det moderna ställverket i Herrljunga är långsamt så tiden räckte inte till.
 
B 130 har gått loss och är på väg till vändskivan i Herrljunga, T21orna blir kvar i aktern för att skjuta tåget mot Borås.
B 130 har gått loss och är på väg till vändskivan i Herrljunga, T21orna blir kvar i aktern för att skjuta tåget mot Borås.
 
Vi var mycket medvetna om första tågets korta vändtid och gjorde det vi kunde. I och med att kundtidtabellerna var publicerade med avgångstider i Borås, Fristad, Borgstena och Ljung kan man inte bara beställa en ny tidtabell av Banverket där tåget är 20 minuter tidigarelagt. Då hade vi undanröjt ett stort problem som vi fick leva med resten av dagen. Att ha två versioner av kundtidtabellen med de konsekvenser detta innebär skapar många andra problem. Våra resenärer – kunder får inte ges dubbla budskap, då är både vi och järnvägen
ute och ”seglar”.
 

 Här ser vi B 130 köra på ”lättånga”, smörjer cylindrarna och T21orna i aktern knör tåget till Borås.

 Här ser vi B 130 köra på "lättånga", smörjer cylindrarna och T21orna i aktern knör tåget till Borås.

 
Genom att vändningen inte hans med på den stipulerade tiden, fick tåget ”kvarhållningsorder” i Herrljunga och mötet med ordinarie tåg i Ljung blev flyttat till Herrljunga. Tåget blev på detta sätt nästan 30 minuter sent till Borås. Vi hade hoppats att kunna köra in lite av förseningen men det var för mycket påstigande resenärer på stationerna så uppehållen tar sin tid. Man kan inte skrika på resenärerna att de skall skynda sig. Det var många gamla personer många barn som ville åka tåg och de skall på eller av. Vid ett tillfälle ville jag hjälpa ett barn att stiga av för att det skulle gå fortare. Det kom stora protester från barnet, ”jag kan själv” så det var bara att ge upp.

 Morgontåget åter i Borås efter den lilla gräsbranden i Ljung som stjälpte resten av dagen, nu var det smockfullt med folk.

Morgontåget åter i Borås efter den lilla gräsbranden i Ljung som stjälpte resten av dagen, nu var det smockfullt med folk.

 

Resan med tåg var för många första gången man fick åka tåg och denna upplevelse skall helst vara mycket positiv.

 Här samråder jag med några nyckelfigurer om vårt beslut om hur vi skulle ”blidka” tågledaren och få köra vidare.

Här samråder jag med några nyckelfigurer om vårt beslut om hur vi skulle "blidka" tågledaren och få köra vidare. 
 
 
Någon argumenterade att vi skulle kunna ha mer vagnar i tågen det är inte heller så lätt, vi skulle kunna ha förstärkt tågen med två vagnar var, som kanske hade lättat på trycket. Bitvis var det så trångt i det tåg jag tjänstgjorde på att även bälgarna hade resenärer och detta är ingen önskesituation. Men vad hjälper det med mer vagnar i tågen när nästan alla plattformar är avkortade så att de bara rymmer tre stycken vagnar. Många resenärer fick hoppa av eller stiga på i gräset på framför allt på Viskadalsbanan.

 Här har ”Varbergståget” kommit in i rätt tid till Borås med Du 384 sist, nu skall hjälploken byta tågsätt så att allt kommer rätt på kvällen.

Här har "Varbergståget" kommit in i rätt tid till Borås med Du 384 sist, nu skall hjälploken byta tågsätt så att allt kommer rätt på kvällen.

 
 
Genom den stora anstormningen till tågen blev ”Boråståget” mycket sent till Varberg och för att de ordinarie tågen inte skulle slås så fick det en kvarhållning i Varberg, och ett Skenemöte blev flyttat dit.

 Nu har vi spänt för Du 384 på ”Boråståget” till Varberg och T21orna på ”Varbergståget” till Herrljunga,, och vi förorsakade ingen mer gräsbrand.

Nu har vi spänt för Du 384 på "Boråståget" till Varberg och T21orna på "Varbergståget" till Herrljunga, och vi förorsakade ingen mer gräsbrand. 

 
Morgontåget från Varberg, ”Varbergståget” hade en rymligare tidtabell och kunde hålla den ända fram till att det skulle möta ”Boråståget” vilket skedde i Viskafors. ”Varbergståget” drog då på sig en försening som var 23 minuter vid ankomst Varberg.

 Avgång mot Viskafors och Varberg med ”Boråståget”, det var detta tåg som fick för mycket resenärer.

Avgång mot Viskafors och Varberg med "Boråståget", det var detta tåg som fick för mycket resenärer. 

 
 
”Boråståget” dagens stora problem var vid återkomst till Borås på eftermiddagen 99 minuter sent. Från Borås fanns det möjlighet att låta våra resenärer åka ordinarie tåg hem till Fristad, Borgstena, Ljung och Herrljunga. Under ett mobilsamtal med tågledaren när ”Boråståget” lämnat Viskafors bestämde jag då att vi ställer in turen Borås – Herrljunga - Borås eftersom resenärerna kunde åka med ordinarie tåg till sin slutdestination. Detta beslut kan man så här efteråt vid skrivbordet ha många synpunkter på, det är lätt att vara fåtöljrallare.
 
Ett annat problem var ju torkan, Banverket hade under natten lördag – söndag varit ute med ett sliptåg i Hillaredstrakten. Detta sliptåg som jämnar till rälsen med hjälp av hundratals smärgelskivor under ett gnistregn hade tänt på vegetationen på ett flertal platser med åtföljande utryckning av brandförsvaret. Vi hade redan under lördagen bestämt att vi skulle ha med ”reservloken” i tågen för att minska risken för att ångloken skulle tända. Du 384 skulle knö på ”Varbergståget” i aktern och detta gick alldeles utmärkt. Våra T21or 70 och 107 i multipel skulle knö på ”Boråståget”. Tyvärr så vid avgången från Ljung mot Borås tog lite bangårdsgräs eld och sen var det kört. Vid tågets ankomst till Borås fick jag ett ultimatum från tågledaren gör något annars ställer Banverket in tågen resten av dagen. Det fanns inte mycket att välja på
vi satte hjälploken först, en synlig åtgärd och vi kunde fortsätta att köra tåg denna dag och inga mer bränder uppstod. Omväxlingen av lok i Borås tog tid, bland annat fick hjälploken byta tåg för att omloppen skulle stämma så att rätt lok kom till rätt plats efter dagens slut. Denna omväxling tog sin tid och ”Boråståget” avgick 27 minuter sent till Varberg. Att sätta hjälp- eller reservlok först var en synlig åtgärd med fullständigt onödig vi hade inte tänt på mer under dagen utan det hade fungerat lika bra ändå. Det är inte första gången vi under extrem torka kör på ”lättånga” ångloken går först och man drar inte på mer än att cylindrarna får smörning. Man kan tuffa lite på stationerna,
man visslar, och luftpumpen går och man sköter bromsen och farten på tåget, kommunikationen till bakre loket som driver tåget sköts med radio.

  Här ser vi kôrvaLeif eller Leif Pettersson i full aktion på Boråståget när han kunde röra sig i tåget, snart fastnade han i sin kupé och fick sälja därifrån på grund av den stora resandemängden.

Här ser vi kôrvaLeif eller Leif Pettersson i full aktion på "Boråståget" när han kunde röra sig i tåget, snart fastnade han i sin kupé och fick sälja därifrån på grund av den stora resandemängden.

 
 
Detta var i stort de problem som var under dagen, och vi har utvärderar och lär oss för framtiden.
 
En sak jag funderar på är information till resenärer på stationer om det uppstår problem. På tåget finns det tågpersonal som informerar rätt budskap, ett budskap när man vet vad man skall säga, dubbla budskap är värre än att det kan dröja innan man kan lämna rätt budskap.
 
 
Vi måste förmodligen ha ett eget fast trafikkontor och ett system med egna informatörer på de platser vid har uppehåll för trafikutbyte i framtiden. Vi betalar faktiskt en trafikinformationsavgift till Banverket för information till våra kunder på bemannade stationer. Information är inte lätt och i detta fall är det en färskvara, då kan det vara ännu svårare.

 Här återkommer ”Boråståget” till Borås från Varberg mycket försenat på kvällen, B 130 lämnades planenligt i Varberg då loket inte kunde vändas på grund av kort vändskiva och vi gillar inte backgående ånglok för fotografernas skull.

Här återkommer "Boråståget" till Borås från Varberg mycket försenat på kvällen, B 130 lämnades planenligt i Varberg då loket inte kunde vändas på grund av kort vändskiva och vi gillar inte backgående ånglok för fotografernas skull.

 
Jag har här försökt redogöra för problemen som var under dagen, på vissa platser uppstod rykten om att vi hade lokskador, det stämmer
inte.
 
Annars var det en fantastik dag, solen sken på alla och även på mig. Vi uppskattar att det var över 7000 personer som tog del arrangemanget som resenärer eller tågskådare. Det var hembygdsaktiviteter på alla stationer och hållplatser där tåget hade uppehåll, det var folk över allt.

 

I Herrljunga bjöds tågens resenär på åktur till hembygdsparken från stationen och åter.

I Herrljunga bjöds tågens resenärer på åktur till hembygdsparken från stationen och åter.
 
 
Ett stort tack framförs till hembygdsföreningarna i Varberg, Tofta, Veddige, Horred, Björketorp, Berghem, Skene, Kinna, Fritsla, personerna i
Viskafors, Fristad, Borgstena, Ljung och Herrljunga. Utan er medverkan hade det inte blivit vad det blev.
 
På Borås Central hade samarbetsorganisationen Spår & Tåg i Väst en aktivitet i två av våra ”konferensvagnar”. Spår & Tåg har som syfte att
sprida information om tåghobbyn, att framför allt få yngre personer intresserade av tåg i olika former. Medlemmar i denna organisation är bland annat Ringlinien, AGJ, Nässjö Järnvägsmuseum, Skara Lundsbrunn, Modellrallare i Väst, GMJS, Rannerallarna, Vargön mm
 
Borås Miniaturånglokjärnväg BMÅS hade lagt ut cirka 40 meter räls på plattformen mellanspår 4 och 5 där man körde med ett ånglok under dagen.

 

 

 I Herrljunga hembygdspark finns detta stationshus på deposition från Sveriges Järnvägsmuseum.

I Herrljunga hembygdspark finns detta stationshus på deposition från Sveriges Järnvägsmuseum.

 
 
Jag tycker att i Borås kunde både SJ och Banverket kunnat vara ”synliga” och spridit information om sina ”missioner” till publiken, folket fanns där, många kom för första gången i kontakt med tåg.
 
Västtrafik och Hallandstrafiken som ansvarar för de ordinarie tågen på banan ”honorerade” våra biljetter, man ”lurade” många att prova på den produkt, de uppfräschade tåg som går på banan dagligen. Det hoppas jag att det sätter sina spår i framtiden, resandet ökar ännu mer.
 
Tänk om SJ bara hade delat ut lite karameller eller vimplar till alla barn som fick åka tåg första gången då hade upplevelsen för dem blivit ännu bättre, den hade satt sina ”spår”.
 
Museijärnvägen Skara Lundsbrunns järnväg hjälpte oss att bemanna med konduktörer och biljettförsäljningen ombord, ett stort tack för detta.
 
I Herrljunga fick vi en mycket god hjälp av medlemmar ur stödföreningen ”Järnvägsmusei Vänner” vid våra lokvändningar på vändskivan. Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle hyr Herrljunga lokstall och har i detta ställt upp 5 lok för förvaring. Medlemmar i stödföreningen med Per Åke Lampemo i spetsen pysslar om de olika loken i stallet. Ett stort tack för er hjälp.
 
Själv har jag hållit på med sådana här ”jippon” sedan mitten på 70-talet och man får hela tiden nya erfarenheter och försöker förbättra sig till nästa gång, att få allting att fungera perfekt på ett så här stort endags arrangemang är mycket svårt men vi försöker göra vårt bästa både för vår egen skull men även för järnvägen i allmänhet.
 
Vi ses på spåret.
 
Morrgan som var projektledare för ”Far som farfar”

Expedition Sandträsk
 

Expedition Sandträsk genomfördes 5-12 juli 2008. Syftet med expeditionen var att hämta hem vårt senaste lokförvärv, B 1037 som vi övertagit från Järnvägsmuseum. Loket är ett av de tre B-lok som stått uppställda som tidigare beredskapsånglok i lokhuset i Sandträsk norr om Boden. Expeditionen genomfördes i samarbete med SKÅJ som övertagit ett av de andra loken B 1267 i lokhuset.

Utöver själva hämtningen av loken genomfördes även studiebesök i Kiruna och Luleå under resan.

Hela expeditionen filmades av två filmteam. Det ena var Teknikarv som kommer att ge ut en DVD-film om expeditionen så småningom. Det andra var ett team från det tyska TV-programmet Eisenbahn-Romantik och det programmet sändes på "Südwest Fernsehen" den 30 november kl. 16.00.

 
Mer om det som hände under resan kan du läsa i expeditionens tidning "Träsknytt" på länkarna nedan.

Träsknytt nr 1

Träsknytt nr 2

Träsknytt nr 3

Träsknytt nr 4

Träsknytt nr 5

Träsknytt nr 6

Utdragningen av loken.

En liten filmsnutt av Jan Bergsten från expeditionens arbete i Sandträsk finns här